Mirna Krajina-Andričević

8. veljače 2019.

ESH HT-CARDIO tečaj na Bledu

1-2. veljače 2019. godine na Bledu je održan tečaj ESH HT-CARDIO course u organizaciji Europskog društva za hipertenziju sa sudjelovanjem brojnih predavača iz cijele Europe. Glavna […]