dr. sc. Mirna Krajina-Andričević, dr. med.

Internista / Kardiolog


Mirna Krajina-Andričević, vlasnica internističko-kardiološke ordinacije, rođena je 29. srpnja 1963. godine u Vinkovcima.

Nakon završetka školovanja u Vinkovcima 1982.g. upisala je Medicinski fakutet u Zagrebu na kojem je diplomirala 1987. g. Nakon završetka fakulteta radila je kao znanstveni pripravnik, a potom i asistent na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 1989. g. je magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u području biomedicinskih znanosti s temom “Utjecaj fluorida na osteopeniju izazvanu primjenom kortikosteroida“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Slobodana Vukičevića. 1997.g. položila je specijalistički ispit iz interne medicine, a 2009. g. subspecijalistički ispit i stekla zvanje kardiolog.

Od 1993. g. do 2019.g. bila je zaposlena u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima, gdje je obavljala posao odjelne liječnice i bavila se neinvazivnom dijagnostikom u kardiologiji (UZV srca, holteri EKG-a i krvnog tlaka, ergometrija).

Usporedno s kliničkim radom i znanstveno je angažirana. Doktorirala je 2011. g. na poslijediplomskom doktorskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijeku. Tema doktorske disertacije bila je „Utjecaj genskog polimorfizma za angiotenzin konvertazu na razvoj dijabetičke nefropatije“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Lade Zibar. 2013. godine imenovana je za višeg asistenta na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Ivona Blažević

Medicinska sestra


2017. godine završila je petogodišnju medicinsku školu u Vinkovcima. Iste godine postala je članica Hrvatske komore medicinskih sestara.

Vedra komunikativna i vesela, spretna i sposobna u radu s pacijentima.

Vanjski suradnici

doc. dr. sc. Krešimir Štambuk

Pročelnika Zavoda za kardiologiju Klinike Magdalena


Pročelnik Zavoda za kardiologiju Klinike Magdalena, specijalist interne medicine, supspecijalist kardiolog i voditelj kardiološkog laboratorija u Klinici Magdalena.

dr. Irena Suver-Orešković

Specijalistica radiologije


Specijalistica radiologije stalno zaposlena u KBC Osijek, a u našoj ordinaciji obavlja ultrazvučnu dijagnostiku štitnjače, dojki, abdomena, dječjih kukova, CD arterija vrata, CD arterija i vena nogu, CD bubrežnih arterija i aorte.

dr. Katica Tominac-Liška

Specijalistica interne medicine


Specijalistica interne medicine, s užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, stalno je zaposlena u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, a u našoj ordinaciji obavlja uže specijalističke preglede i ultrazvučnu dijagnostiku abdomena.

dr. Ivana Ivanković-Pavelka

Specijalistica interne medicine


Specijalistica interne medicine, s užom specijalizacijom iz nefrologije, stalno je zaposlena u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, a u našoj ordinaciji obavlja uže specijalističke preglede i ultrazvučnu dijagnostiku abdomena.