Leave this field blank

Specijalistička ordinacija interne medicine dr. sc. Mirna Krajina-Andričević, dr. med. (dalje u tekstu: Ordinacija) štiti privatnost i anonimnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Svi podaci iz procesa registracijske forme te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Ordinacija ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Ordinacija može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala ili podatke unesene u postupku registracije. Ordinacija može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. Ordinacija će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Ordinacija pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.