Ordinacija se nalazi u Vinkovcima, u ulici Hansa Dietricha Genschera 16, u zgradi Poliklinike Zeus (1. kat, soba br. 5), a uz Polikliniku se nalazi veliki besplatni parking.

 
 

Otkrivanje kardiovaskularnih bolesti počinje razgovorom bolesnika i liječnika i kliničkim pregledom na osnovi kojih će iskusan liječnik već naslutiti o kojoj se dijagnozi radi i prema tome preporučiti dalje dijagnostičke pretrage.

Ordinacija je opremljena modernim dijagnostičkim uređajima potrebnim za kompletnu neinvazivnu kardiološku dijagnostiku. Oprema ordinacije uključuje: elektrokardiograf, spirometar, Schillerov sustav za ergometriju na pokretnoj traci ili biciklu, najnoviji američki kardiološki ultrazvuk Philips Affiniti 70, zatim uređaji za praćenje pacijenata tijekom dužeg vremenskog perioda – holter EKG i holter krvnog tlaka i dr. Novost u ponudi je usluga telemedicinslog praćenja tijekom 24 sata i najbrže otkrivanje patoloških promjena u Vašem elektrokardiogramu.

 
 

U slučaju hitnih stanja u ordinaciji se nalazi i oprema za reanimaciju.

Zahvaljujući suradnji s Klinikom Magdalena iz Krapinskih Toplica osiguravamo i dodatnu potrebnu kardiološku obradu (koronarografija, elektrofiziologija, ugradnja elektrostimulatora srca, kardioverter defibrilatora, kardiokiruške i vaskularne operacije).

Galerija fotografija